Mitä pitää ottaa huomioon liukuovea suunniteltaessa?

Liukuovia suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon mihin ympäristöön, tilaan ja käyttöön liukuovi tulee, ulkonäkö, sekä mitä toiminnallisuuksia ja teknisiä vaatimuksia liukuovella tulee olla.

Muutama huomioon otettava asia:

• Tarkista, että liukuovi pääsee esteettömästi liukumaan oviaukon viereiselle seinälle tai seinän sisään.

• Jos liukuovi/-ovet liukuvat oviaukon sisällä, varmista minkä levyinen aukko halutaan kerralla auki mistäkin kohdasta ja monellako liukuovella se mahdollisestaan.

• Pyri varmistamaan, että seinässä/katossa on kantavat tukirakenteet, johon kiskon voi kiinnittää.

• Varmista, että seinät, katto/ylärakenteet ja lattia liukuoven kohdalta ovat suorat.

• Mittaa oven paksuus, jotta mm. useamman liukuoven asennuksessa ovet mahtuvat liukumaan limittäin/päällekkäin.

• Varmista voidaanko alaohjain asentaa lattiaan tai seinään ja miten alaohjaus tulee toteuttaa useamman liukuoven asennuksessa?

• Halutaanko liukuoveen ovihidastimia tai muita käyttöön liittyviä ominaisuuksia?

• Miltä kokonaisuuden halutaan näyttävän? Ovimateriaali, kisko näkyvissä vai peitettynä ym.

• Jos liukuovi/-ovet tulevat ulkokäyttöön, tulee tuulikuorma ottaa huomioon. Lue lisää Tuulikuormasta.

Sisäliukuoville näihin pohdintoihin apua ja inspiraatiota löydät Sisäliukuovioppaastamme ”Miten valita sopiva liukuovi”-osiosta. Lataa opas.

Ja jos herää kysymyksiä suunnittelussa, ole yhteydessä myyntitiimiimme joka opastaa sinua kaikkiin liukuoviin liittyvissä asioissa.

Kuinka paljon liukuovi vaatii tilaa?

Kun puhutaan yksittäisestä perus liukuovesta se vaatii leveyssuunnassa oven leveyden verran tilaa oviaukon viereiseltä seinältä johon se liukuu ovea avattaessa. Useammalla liukukiskolla limittäin kulkevat liukuovet voidaan asentaa myös oviaukon sisään jolloin ne eivät vie tilaa oviaukon viereiseltä seinältä. Tällöin oviaukosta saadaan kerralla auki sen verran mitä jää kun liukuovet liukuvat päällekkäin toistensa päälle jompaankumpaan laitaan. Syvyyssuunnassa liukuovi vie pääsääntöisesti liukuoven kiskojärjestelmän syvyyden verran tilaa, mutta esimerkiksi kattokiinnityksissä itse ovi voi olla paksumpi kuin kiskojärjestelmän syvyys, jolloin oven paksuus määrittää syvyyden.

 

Paljonko liukuoven kiskojärjestelmä vaatii tilaa?

Tämä riippuu siitä mitä sarjaa käytetään ja käytetäänkö esim. useampaa rinnakkaista kiskolinjaa. Leveyssuunnassa nyrkkisääntö on, että liukukiskoa tarvitaan 2 x oven leveyden verran.

Syvyyssuunnassa pääsääntöisesti yhden liukuoven kiskojärjestelmä vie tilaa:

 

Kuinka painava liukuovi voi olla?

Sisäliukuovet

Helaformin sisäliukuoville tarkoitetuissa liukukiskojärjelmissä max. oven paino voi olla 300 kg. Tämä tosin riippuu siitä minkä sarjan kiskojärjestelmää käytetään.

Yleisin käytetty kennorakenteinen standardi laakaliukuovi painaa 20-50 kg. Massiivipuurakenteinen voi painaa 40-150 kg riippuen oven koosta.

Alla listattu sallittu max. kantavuudet sarjoittain (per ovi):

• 75-sarja (Junior, Flow, teräs): 50-100 kg.

• SKANDI: 120 kg

• RETRÖ: 150 kg

• SAGA: 150 kg / 300 kg

Kantavuuteen vaikuttaa myös käytetäänkö esim. Soft close-ovihidastinta.

Varasto- ja teollisuusliukuovet

Tämä riippuu siitä mitä sarjaa käytetään. Liukuoven painon kasvaessa myös sarja muuttuu. Raskaimmissa sarjoissamme kuten 500- ja 2000-sarjoissa liukuovi voi painaa 500-2000 kg.

Paljon liukuovi maksaa?

Hintaan vaikuttaa minkälaisen liukuoven haluaa, mitä toiminnallisuuksia siihen haluaa, asentaako itse vai ammattilainen ja mistä sen hankkii.

Alla muutama hintaesimerkki yhdestä seinän päälle menevästä sisäliukuovesta:

Tuotteet ostettuna rautakaupasta ja itse asennettuna:

Tilattuna ovivalmistajalta / puusepänliikkeeltä koko paketti asennuksen kanssa:

Kiinnitetäänkö liukuovi seinään vai kattoon?

Tämä riippuu siitä minkälainen liukuovi halutaan tehdä ja minkälaiset tukirakenteet seinässä tai katossa on. Jos halutaan perinteinen seinän päälle menevä liukuovi niin liukukisko voidaan asentaa joko seinään oviaukon yläpuolelle, katon alapintaan tai kattoon upotettuna. Seinän sisään menevä liukuovi asennetaan usein ns. kattoasennuksena seinän sisällä oviaukon yläpuolella olevaan tukirakenteeseen. Varasto- ja teollisuusliukuovissa useamman kiskolinjaston liukuovissa liukukisko asennetaan usein kattorakenteisiin tai esim. halleissa ylä tukipalkkeihin. Tärkeintä kuitenkin on, että liukukisko saadaan kiinnitettyä useimmista kohtaa johonkin tukirakenteeseen kiinni.

Mitä pitää seinä- tai kattorakenteissa ottaa huomioon?

Sisäliukuovet

Tärkeää on, että seinässä tai katossa on jokin tukirakenne ”juoksu” johon liukukisko tai kannattimet saadaan tukevasti kiinnitettyä ja pystyy kantamaan liukuoven painon. Lähes kaikissa sarjoissamme liukukiskon kannattimien paikkoja voidaan siirtää, mutta kannattimien väli voi olla max. 500 mm. Joissain tapauksissa kisko voidaan kiinnittää myös pintalevyyn esim. kipsilevyyn, mutta silloin tulee ottaa huomioon, että asennuksessa tulee käyttää asianmukaisia kiinnitystulppia ”proppuja”, jotka kantavat liukuoven painon. Kisko voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kannattimia. Myös siinä tapauksessa on syytä kiinnittää kisko katon tukirakenteisiin mahdollisuuksien mukaan ja käyttää kiinnitystulppia niihin kohtiin joissa tukirakenteita ei ole.

Varasto- ja teollisuusliukuovet

Tärkeää on, että seinässä tai katossa on jokin tukirakenne ”juoksu/palkki” johon liukukiskon kannattimet saadaan tukevasti kiinnitettyä ja pystyy kantamaan liukuoven painon. Kaikissa sarjoissamme liukukiskon kannattimien paikkoja voidaan siirtää, mutta kannattimien väli voi olla max. 1000 mm.

Mitä osia tarvitaan liukuoveen?

Itse oven lisäksi liukuoveen tarvitaan liukukiskojärjestelmä, joka pitää sisällään liukukiskon, kiskokannattimet, pyörästöt, kiinnityslaipat, kiskopysäyttimet ja alaohjaimen, sekä tarvittaessa alaohjainkiskon. Tähän toki vaikuttaa pitkälti minkälaista liukuovea ollaan asentamassa ja minkälaiseen kohteeseen liukuovi tulee. Sisäliukuovissa erilaisilla kiinnityslaipoilla, peitelevyillä ja ovihidastimilla pystytään vaikuttamaan liukuoven ulkonäköön ja toiminnallisuuteen. Katso Tuoteratkaisut-sivulta valmiita kokonaisuuksia ja mitä osia ne pitävät sisällään.

Teräs- vai alumiinikisko?

Teräskiskoja käytetään pääosin ulkokäytössä ja raskaammissa liukuovissa teräspyörästöjen kanssa kun taas alumiinikisko on yleisimmin käytössä sisäliukuovissa nailonpyörästöjen kanssa sen keveyden, ulkonäön ja hiljaisemman liukuäänen takia.

Saako teiltä liukukiskoa eri pituisina?

Helaformilla saa vakiomittaisia liukukiskoja kaikille yleisimmille ovileveyksille. Vakiomittaisia liukukiskoja on saatavilla 2, 3, 4, 5 ja 6 m pituisina. Jos kuitenkin haluat liukiskoa erikoismitoilla me tarjoamme maksullista sahauspalvelua (projektikohtaisesti). Valmiita helasarjoja on saatavilla vakiomittaisina jälleenmyyjiltä.

Tarvitaanko liukukiskolle aina kannattimet?

Sisäliukuovet

Seinäkiinnityksessä tarvitaan aina seinäkannattimia. Kattokiinnityksessä liukukisko voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kannattimia. Valmiissa helasarjoissamme kiskot on rei´itetty valmiiksi kattokiinnitystä varten. Kattokiinnityksessä on käytettävä asianmukaisia ruuveja, jotta varmistetaan kiskon kannatus.

Varasto- ja teollisuusliukuovet

Raskaissa sarjoissa (150-2000 sarjat), suositellaan aina kannattimien käyttöä niin seinä- kuin kattokiinnityksessä. Näin varmistetaan tukeva liukiskon kiinnitys rakenteisiin.

Tarvitaanko aina kiskopysäytin?

Kyllä, aina tarvitaan jokin pysäytin. Kiskopysäyttimen tärkein tehtävä on estää pyörästöjen (ja sitä kautta oven) liukuminen pois kiskoilta. Samalla sillä myös rajataan liukuoven liikettä, jotta ovi saadaan pysähtymään juuri niihin kohtiin kun sen halutaan oviaukolla pysähtyvän. Sisäliukuovien kohdalla jos käytetään Soft close -ovihidastinta niin silloin kiskopysäytin ei ole välttämätön, sillä Soft close myös pysäyttää liukuoven liikkeen.

 

Facebook LinkedIn Youtube Instagram Pinterest