Tuulikuorma

Miten liukuovijärjestelmät kestävät tuulikuormaa?

Liukuovijärjestelmät suunnitellaan yleisesti liikuttamaan ovia kiskolinjan mukaisesti edestakaisin pisteestä A pisteeseen B. Kuormituskestävyys, kulutuskestävyys ja lepokitka ovat yleisesti hyväksyttyjä kriteerejä (Eurooppalainen standardi EN 1527), jotka vaikuttavat liukuovijärjestelmän suunnitteluun ja sitä kautta sen kestävyyteen.

Liukuovijärjestelmien suunnittelu- ja testikriteerit eivät siis yleisesti ottaen sisällä tuulikuorma-vaatimuksia, sillä sen määrittämiseen vaikuttavat useat eri tekijät, jotka ovat riippumattomia itse liukuovijärjestelmästä. Muun muassa liikuteltavan objektin rakenne, koko ja materiaali, kohteen lokaatio ja altistuminen tuuliolosuhteille, sekä liukuovea ympäröivät muut rakenteet ja heloitukset kuten karmit, palkit ja välirakenteet, sekä maasalvat, tuulihaat ja muut lukitukset altistavat tai tukevoittavat kokonaisuutta kestämään tuulikuormaa. Sama pätee myös muihin projektikohtaisiin sivuttaiskuormavaatimuksiin ja rasituksiin.

Tämän vuoksi mittaukset ja rakennesuunnitelmat tuulikuorman osalta tulee tehdä aina projektikohtaisesti kokonaisuus huomioiden.

Kuka vastaa suunnittelusta tuulikuorman osalta?

Vaikka liukuovijärjestelmiä ei yleisesti ottaen testata tuulikuormaa (tai muista sivuttaiskuormia) vastaan, ei se tarkoita ettei ne kestäisi koviakin sivuttaiskuormia. Tuuli- tai sivuttaiskuormavaatimukset tulee kuitenkin aina ottaa huomioon rakennesuunnittelussa yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa.

Tuotesivuiltamme saa ladattua kompponenttikohtaisesti 3D-mallinnuksia tuotteistamme joita voi käyttää apuna suunnittelussa.