Yläkantavien kiskojen kiinnittäminen yli 100 kg liukuoville

Janne Lehdenvirta 1.5.2022

Lähes kaikkiin markkinoilla oleviin, raskaammille liukuoville (yli 100kg) tarkoitettuihin, liukuovijärjestelmiin kuuluu liukuoven yläkiskolle tarkoitetut kannattimet. Kannattimien tarkoitus on mahdollistaa kiskon kiinnittäminen oviaukon yläpuolelle, ja mahdollistaa kiskon asentaminen haluttuun kohtaan, toivotulla kiinnitystavalla. Monissa liukuovijärjestelmissä kannattimet myös kiinnittyvät kiskon ympärille, tukien ja lujittaen järjestelmää. Siksi kannattimet ovat olennainen osa liukuovijärjestelmää, eikä niitä varsinaisesti voi korvata millään muilla komponenteilla

Kevyempiä alumiini- ja teräskiskoja (sisäliukuoville yms) voidaan usein kiinnittää myös suoraan ruuvikiinnityksellä kattoon. Raskaammissa liukuovijärjestelmissä tällainen asennus on hyvin harvinaista. Syynä on yleensä se, että kannattimilla mahdollistetaan monipuolisemmat kiinnitystavat, niin että kiskon sijainti voidaan määrittää tarkemmin. Toinen syy on se, että jos raskaat liukuovikiskot suunniteltaisiin käytettäväksi kokonaan ilman kannattimia, pitäisi teräskiskojen materiaalivahvuus olla huomattavasti suurempi (saman kantavuuden saavuttamiseksi). Seurauksena olisi kokonaiskustannuksiltaan huomattavasti suurempi, ja asennustavoiltaan rajoitetumpi ja kömpelömpi liukuovijärjestelmä.

Kannatinväli

Kannatinvälistä puhuttaessa viitataan yksittäisten kannattimien etäisyyteen toisistaan. Riittävän tiheä kannatinväli, estää esimerkiksi kiskon taipumista alaspäin oven painon (tai muun pistekuorman) mukana. Vaadittava kannatinväli vaihtelee valmistajan ja käytetyn kiskon ja tuotesarjan mukaan. Tyypillisiä enimmäiskannatinvälejä, raskailla teräsliukukiskolla ovat 1000mm, 750mm, tai 500mm. Joskus liukuovijärjestelmä pitää asentaa oviaukon kohdalla oleviin pystypilareihin. Tämän on tyypillistä esimerkiksi kevytrakenteisissa halleissa, kuten PVC-halleissa. Jos hallin pilarit ovat esimerkiksi 2000-3000mm:n etäisyydellä toisistaan, ei riittävän kannatinvälin vaatimus asennukselle täyty. Tällöin yksi mahdollisuus on käyttää jonkinlaista tukipalkkia tai riittävän suurta RHS-putkea, joka kiinnitetään ensin pystypilareihin. Varsinainen liukuovikisko kiinnitetään sitten esimerkiksi seinäkannattimilla tuohon tukirakenteena toimivaan teräsputkeen. Näin kiskon kannatinväli saadaan riittävän lyhyeksi, vaikka rakennuksen pystypilarit olisivat kaukana toisistaan.

Kannatinvälin kasvattamisella on suuri vaikutus järjestelmän kantavuuteen. Esimerkiksi kannatinvälin tuplaaminen, kasvattaa tyypillisesti kiskon taipumaa moninkertaisesti. Vaikutus kuitenkin riippuu suuresti käytetyn kiskon ja kannattimien mallista ja vahvuudesta. Mikäli syystä tai toisesta on pakko käyttää suositeltua pidempiä kannatinvälejä, on syytä tehdä tai teettää huolelliset laskelmat pistekuormista ja taipumasta. Toki joissakin tapauksissa päätetään ottaa varmuuskerrointa käyttämällä huomattavasti raskaammille oville tarkoitettu järjestelmää. Silloinkin kestävyys on syytä varmistaa asianmukaisella tavalla, ellei valmistajalla sitten ole esittää testien tuottamaa tietoa siitä millaisia ovipainoja eri kannatinvälejä käyttämällä kiskossa voidaan turvallisesti liikuttaa.

Katto- ja seinäkannattimet

Liukuoville tarkoitettujen C-profiiliteräskiskojen kannattimet voidaan jakaa kiinnityssuunnan perusteella kahteen selkeään ryhmään: Seinäkannattimet, sekä kattokannattimet. Niin sanotut kattokannattimet kiinnitetään suoraan ylöspäin, joko suoraan kattoon, tai johonkin muuhun kiskon yläpuolella olevaan rakenteeseen, kuten palkkiin tai muuhun rakennuksen runkorakenteeseen. Seinäkannattimet kiinnitetään seinään, tai muuhun kiskon takana olevaan tukirakenteeseen. On mahdollista, että seinäkannattimen ja seinän väliin laitetaan asennusvaiheessa jotain lisämateriaalia, jolla kiskon etäisyyttä seinästä saadaan tarvittaessa hieman kasvatettua.

Teleskooppikannattimet

Joskus on tarpeen saada kannattimen avulla kiskoa laskettua katosta reilusti alaspäin, jos tilan huonekorkeus on suuri, eikä sopivia kiinnityskohtia kiskolle löydy alemmalta korkeudelta. Tähän tarkoitukseen sopivat esikerkiksi teleskooppikannattimet. Teleskooppikannatin voi olla esimerkiksi tehty sisäkkäin menevistä RHS-putkista, sekä kiinnitys ja lukitusosista. Tällaisilla kannattimilla kiinnitys on erittäin tukeva, mutta korkeudensäätö rajoittuu yleensä alle 1000mm:n pituuteen. Mikäli tarve on saada kisko kannatettua katosta, tai muista rakenteista useita metrejä niiden alapuolelle, voidaan käyttää sellaisia kiinnitysosia, joiden väliin voidaan laittaa halutun pituinen kierretanko. Tällaisessa ratkaisussa on hyvä huomioida, että jonkinlaisia seiniin tai muihin rakenteisiin kiinnitettäviä sivutukia todennäköisesti tarvitaan, jottei kokonaisrakenteesta tule liian hutera tai huojuva. Mitä raskaampi kisko, ja ovet, sitä perusteellisemman tukirakennelman yläkisko yleensä vaatii. Joskus liukukiskon asentaminen vaatii vaativampaa tukirakenteiden rakentamista asennuskohteeseen, tällainen haaste on kuitenkin yleisempää verhojen ja kuljetusratojen asentamisessa, kuin varsinaisessa liukuovikäytössä.

Säädettävät kannattimet

On melko tavallista, että seinäkannattimessa tarvitaan (vielä kannattimien asennuksen jälkeenkin) säätövaraa kiskon etäisyydelle seinästä. Mikäli kannattimessa on säätövaraa, voidaan samaa seinäkannatinmallia käyttää moniin eri paksuisiin oviin. Esimerkiksi paloliukuovissa ovien paksuudet voivat olla hyvin erilaisia eri ovimalleilla, vaikka ovien paino kg/m2 ei merkittävästi muuttuisikaan. Silloin yksi kannatinmalli ja liukuovijärjestelmä voi sopia moneen saman valmistajan oveen, kunhan kannattimessa on riittävä säätövara. Tällaiseen tarkoitukseen soveltuu esimerkiksi kaksiosainen seinäkannatin, jossa on seinätuki/tukirunko, ja siihen liitettä kannatin erikseen.

Tällaisen etäisyyssäädön tarpeen voi aiheuttaa myös tarve, eri kohdissa kiskolinjaa, kompensoida seinäkannattimilla rakennuksen pilarien sijainnissa olevia pieniä heittoja, joka voi olla tavallista vaikkapa joissakin kevytrakenteisissa halleissa, kuten PVC-halleissa.

Jos täsmällinen tarvittava etäisyys seinästä tiedetään jo kiskoja ja kannattimia asennettaessa, voidaan valita sopivan pituinen kannatin, jos kyseiselle kiskolle löytyy useita vaihtoehtoisia kannattimia. Joskus yksinkertainen tapa lisätä kiskon etäisyyttä seinästä, voi olla sopivan jatkopalan/korokkeen lisääminen seinän ja kannattimen väliin jo asennusvaiheessa.

Sen sijaan korkeussäätö liukuovikiskoille ja oville voidaan tehdä monin tavoin, kuten em. teleskooppikannattimilla, erilaisilla säädettävillä seinäkannattimilla, sekä usein myös pyörästöjen pultin tai kiinnityksen säädöllä.

Kaksois- ja kolmoiskannattimet

Kun kaksi ovilehteä asennetaan parioveksi, yhteen oviaukkoon, siten että ovet aukeavat eri puolille oviaukkoa, voidaan järjestelmä asentaa yhdellä kiskolinjalla, käyttäen tavanomaisia yhden kiskon kiinnittämiseen tarvittavia seinä- tai kattokannattimia. Tällainen ratkaisu ei yleensä toimi niissä tilanteissa, missä molemmat ovet avataan samalle puolelle, tai sellaisissa asennuskohteissa, joissa ovia on yhdessä oviaukossa enemmän kuin kaksi. Silloin ratkaisu löytyy kaksois- tai kolmoiskannattimista. Tällaiset kannattimet ovat joko katto- tai seinäkiinnitteisiä, mutta niihin voidaan kiinnittää useampi rinnakkain, samaan suuntaisesti asentuva kisko. Kaksois- ja kolmoiskannattimet mahdollistavat monen useamman rinnakkaisen kiskolinjan, jolloin liukuovet voivat liikkua limittäin toistensa ohi.

Räätälöidyt ja mittojen mukaan tehdyt kannattimet

Mikäli mikään valmistajan valikoimissa oleva kannatinmalli ei näytä soveltuvan asiakkaan tarpeeseen ja asennuskohteeseen, voi olla tarpeen miettiä räätälöityä kannatinmallia. Liukulaitevalmistajilla voi olla mahdollisuus tehdä tuotteisiin pienempiä tai suurempia muokkauksia, jotta tuote soveltuu paremmin käytettäväksi kohteessa. Tällaista vaihtoehtoa voi tiedustella valmistajalta. Jotkut tuotemuokkauksista voivat olla helpompia. Uudenlaisen tuotteen teettäminen voi vaikuttaa tuotteen toimitusaikaan, minimitilausmäärään, hintaan ja valmistajan antamaan tuotetakuuseen ja painokapasiteettiin.

 

Hitsattavat kannattimet, sinkityt kannattimet, RST- ja HST-kannattimet

Usein liukuovilaitevalmistaja tarjoaa samoja teräskannattimia myös ilman sinkitystä, eli ns. ”mustana” tai ”hitsattavana” versiona. Näin asiakas voi helpommin hitsata kannattimet paikalleen, jos ne on esimerkiksi tarkoitus maalata myöhemmin. Joissakin tapauksissa ne saatetaan galvanoida myöhemmin yhdessä rakenteen kanssa, johon ne on hitsattu.

Sinkityt teräskannattimet on usein galvanoitu sähkösinkityksellä. Tarkempi tietoja sinkityksestä ja korroosionkestävyydestä voi kysellä liukuovilaitteiden valmistajalta. Erittäin korrosoivaan ympäristöön kannattaa asentaa pääasiassa RST- ja HST-teräsmateriaaleista valmistettuja liukuovilaitteita, mikäli mahdollista. Usein valmistajalta löytyy saman tuotesarjan tuotteita sekä sinkitystä teräksestä että rosterista (RST) ja/tai haponkestävästä (HST) teräksestä valmistettuna. Nämä ovat huomattavasti kalliimpia materiaaleja kuin sinkitty teräs, mutta ne voivat haastavissa olosuhteissa antaa tuotteille oikein käytettynä ja asennettuna, pidemmän käyttö- ja eliniän.

Kannattimien materiaali ja rakenne

Kannattimet on yleensä tehty samasta materiaalista kuin kiskokin. Kun puhutaan sinkitystä teräskiskosta, ovat kannattimet yleensä sähkösinkittyä terästä. RST- ja HST-laatuisille teräskiskoille löytyy vastaavista materiaaleista valmistettuja kannattimia. Monissa kannattimissa on myös ns. lukitusruuvit. Lukitusruuveilla pyritään minimoimaan kiskon liike kannattimien sisällä, jotta liukuovikisko pitkänkin käytön jälkeen pysyisi mahdollisimman tarkasti siinä kohdassa, johon se on asennettu. Seinäkannattimen suunnittelussa on täytynyt huomioida myös kiskon mahdollinen enimmäisetäisyys seinästä, ja sen myötä kasvava kannattimeen kohdistuva vipuvoima. Kannattimen rakenteen ja ainevahvuuden täytyy luonnollisesti olla lujuudeltaan suhteutettu siihen, kuinka painavia ovia järjestelmään on tarkoitus asentaa, ja kuinka kauas seinästä kisko ja ovet voidaan tarvittaessa kyseisillä kannattimilla asentaa. Liukuovilaitteiden valmistajat ilmoittavat järjestelmilleen tyypillisesti ovilehtien enimmäispainon, kiskon etäisyyden seinästä ja mahdollisesti myös miten paksuja ovia järjestelmään voidaan kiinnittää. Tähän vaikuttaa esimerkiksi seinäkannattimien mitoitus ja mahdolliset säätöominaisuudet.

Laadukkaan järjestelmän valmistajilta voi aina kysellä tarkempia tietoja tuotteiden materiaaleista, sekä EN 1527 standardin mukaisista tuotetesteistä, korroosionkestävyydestä, referenssikäyttökohteista, sekä tuotteille myönnettävästä tuotetakuusta.

 

——–   Artikkelin kirjoittaja   ————————–

 

 

JANNE LEHDENVIRTA
Myynti ja tekninen tuki
040 649 7565

”Erikoisalaani ovat erityisesti halli- ja teollisuuskohteet, liukusäleiköt
ja varjostuspaneelit, sekä liukujärjestelmät raskaille oville”